header
header

پیامک و اس ام اس سخنان ابوعلی سینا

پیامک و اس ام اس سخنان ابوعلی سینا

پیامک و اس ام اس سخنان ابوعلی سینا

اس ام اس سخنان ابوعلی سینا

ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا و پور سینا  پزشک و شاعر ایرانی و از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد.

پیامک و اس ام اس سخنان ابوعلی سینا

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

  ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

تجربه بالاتر از علم است.

ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

  ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

چیزی که دانش می آراید راستی است.

  ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

  ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

  ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

  ابن سینا

 

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

  ابن سینا

::::::::::::::::اس ام اس سخنان ابوعلی سینا::::::::::::::::

موسیقی ،صدای خداست.

ابن سینا

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b